خط اختصاصی رایگان از 50001 – 50002 – 50005 – 50004

به اطلاع کاربران و نمایندگان عزیز میرساند در جهت رضایت کاربران و تشویق نمایندگان در جذب کاربر  خط اختصاصی رایگان و انتخابی از اپراتور های 5000 برای همه کاربران در نظر گرفته شده است.

 

  • خط 14 رقمی رایگان و انتخابی از اپراتور 50001
  • خط  14 رقمی رایگان و انتخابی از اپراتور 50002
  • خط  14 رقمی رایگان و انتخابی از اپراتور 50004
  • خط  14 رقمی رایگان و انتخابی از اپراتور 50005
  • خط  14 رقمی متناظر انتخابی با شماره موبایل از اپراتور 50009

 

> توضیحات تکمیلی:

> تمامی خطوط بصورت انتخابی و دلخواه میباشد!

> امکان تبدیل خطوط به خدماتی میسر میباشد!

> زمان فعالسازی خطوط 1 تا 2روز کاری میباشد!

> خطوط اعطاء شده قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشند!

> برای ثبت خطوط به منوی عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمائید!

> برای ثبت خطوط ارسال تصویر کارت ملی و فعال سازی پنل الزامی است!

> برای ثبت خط 50009 (متناظر با خط موبایل) سند موبایل الزامی میباشد.

> نمایندگان عزیز میتوانند با درج قیمت 0 برای خطوط اعلام شده این خطوط را به کاربران خود نیز بصورت رایگان واگذار نمایند!