خطوط اختصاصی ارسال و دریافت

خطوط اختصاصی

کاربران و نمایندگان عزیز بر اساس جداول زیر متوانند از پنل خود اقدام به خرید خطوط اختصاصی نمایند.

برای خرید خطوط اختصاصی در پنل خود به بخش عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمایید.

اطلاعات درج شده در سال 1398 معتبر بوده و در صورت تغییرات سریعا آپدیت میگردد.

 

 خط اختصاصی چیست؟

خط اختصاصی به شماره ای گفته میشود که شما به وسیله آن میتوانید پیامک خود را به مخاطبین ارسال نمائید. این شماره ها دقیقا مشابه شماره سیم کارت هستند با این تفاوت که امکان تماس از آنها وجود ندارد و فقط امکان ارسال و دریافت پیامک وجود خواهد داشت.

شما نیز میتوانید با توجه به جداول زیر خط اختصاصی پیامکی انتخاب و ثبت نمائید و از آن در ارسال های خود استفاده نمائید.

 

اپراتور 1000 – شرکت رهیاب رایانه گستر

 

 

اپراتور 2000 – شرکت آتیه داده پرداز
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خطقیمت
تعداد ارقام
قیمت
14 رقمیانتخابی20/000
غیر انتخابی10/50012 رقمی160/000
13 رقمیانتخابی55/000غیر انتخابی28/00011 رقمی200/000
12 رقمیانتخابی100/000غیر انتخابی50/00010 رقمی320/000
11 رقمیانتخابی200/000غیر انتخابی100/0009 رقمی600/000
10 رقمیانتخابی280/000غیر انتخابی130/0008 رقمی1/100/000
9 رقمیانتخابی350/000غیر انتخابی175/000
8 رقمیانتخابی490/000غیر انتخابی250/000

 

اپراتور 50001 – شرکت رهیاب پیام گستران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپراتور 3000 – شرکت مگفا
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
15 رقمی انتخابیرایگان15 رقمیانتخابی
14 رقمیانتخابی رایگان14 رقمیانتخابی10/000
13 رقمیانتخابی10/00013 رقمیانتخابی
12 رقمیانتخابی20/00012 رقمیانتخابی60/000
11 رقمیانتخابی30/00011 رقمیانتخابی
10 رقمیانتخابی50/00010 رقمیانتخابی70/000
9 رقمیانتخابی75/0009 رقمیانتخابیاز طریق تیکت استعلام شود
8 رقمیانتخابیاز طریق تیکت استعلام شود8 رقمیانتخابیاز طریق تیکت استعلام شود

اپراتور 50002-50005 -شرکت راهکار سرزمین هوشمند 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپراتور 50004 – شرکت ارمغان راه طلایی
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
14 رقمیانتخابی رایگان14 رقمیانتخابیرایگان
13 رقمیانتخابی10/00013 رقمیانتخابی10/000
12 رقمیانتخابی20/00012 رقمیانتخابی30/000
11 رقمیانتخابی30/00011 رقمیانتخابی50/000
10 رقمیانتخابی50/00010 رقمی انتخابی200/000
9 رقمیانتخابی75/0009 رقمیانتخابی350/000
8 رقمیانتخابیاز طریق تیکت استعلام شود8 رقمی انتخابیاز طریق تیکت استعلام شود

اپراتور 50009 – شرکت رهیاب پیام گستران 

 

 

اپراتور خط ثابت 021-026 – شرکت آسانک 

 

 

خط ایمیل
تعداد ارقامنوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خط
قیمت
14 رقمی متناظررایگان4 تا 14 رقمی
متناظر و غیرمتناظر
5/000
انتخابی
1/000

 

 

توضیحات:

قیمت ها بر حسب واحد تومان میباشد

تمامی خطوط اختصاصی پیامکی قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشد.

بغیر از اپراتور 2000 ، خطوط واگذار شده هزینه تمدید سالیانه ندارند.در صورت اعلام تمدید سالیانه از طرف اپراتور ها اطلاع رسانی خواهد شد

خطوط متناظر اپراتور 50009 میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.

خطوط متناظر خط ثابت میبایست مشابه خط ثابت کاربر باشد و ارائه قبض شماره الزامیست.

خطوط غیر متناظر خط ثابت از سرشماره 21000 انتخاب میشود ، کاربران غیر تهرانی نیز میتوانند از این اپراتور خط ثبت نمایند.

لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید.

درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.