سامانه پیام کوتاه ایران

استعلام خط 1000

[zee_icon size=”icon-large” image=”icon-ok”] با استفاده از کادر زیر میتوانید آزاد بودن شماره اپراتور 1000 را استعلام کرده و نسبت به تهیه آن از پنل کاربری خود اقدام نمائید.

[zee_icon size=”icon-large” image=”icon-ok”] در اپراتور 1000 امکان انتخاب خطوط 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 رقم فراهم میباشد.

 

 

[zee_container class=”emerald” id=””]تضمین کمترین قیمت خطوط اختصاصی اپراتور 1000[/zee_container]

 

قیمت خطوط اپراتور 1000 بر اساس جدول زیر محاسبه میگردد.

اپراتور 1000 – شرکت رهیاب رایانه گستر

تعداد رقم

نوع خط

قیمت

نوع خط

قیمت

14 رقمی

انتخابی

20/000

غیر انتخابی

10/500

13 رقمی

انتخابی

55/000

غیر انتخابی

28/000

12 رقمی

انتخابی

100/000

غیر انتخابی

50/000

11 رقمی

انتخابی

200/000

غیر انتخابی

100/000

10 رقمی

انتخابی

280/000

غیر انتخابی

130/000

9 رقمی

انتخابی

350/000

غیر انتخابی

175/000

8 رقمی

انتخابی

490/000

غیر انتخابی

250/000

 

 

توضیحات تکمیلی اپراتور 1000:

♦ اپراتور 1000 در سال های بعدی هزینه تمدید دریافت نمیکند.

♦ کیفیت ارسال و دلیوری اپراتور 1000 از دیگر اپراتور ها مثل 5000 بهتر است.

♦ برای خرید خط از اپراتور 1000 به بخش عملیات حساب > خرید شماره > سربرگ 1000 مراجعه نمائید.

♦ در اپراتور 1000 بدون ارائه مدرک و یا قبض میتوانید شماره مشابه موبــــایل خود را انتخاب کنید. نمونه شماره :  00 00 111 912  1000

♦ در اپراتور 1000 بدون ارائه مدرک و یا قبض میتوانید شماره مشابه تلفن ثابت خود را انتخاب نمائید . نمونه شماره: 3105  7105  21  1000

 

 

[zee_button size=”lg” type=”primary” icon=”icon-ok” url=”https://t.me/smspanel_support” text=”برای شروع گفتگوی تلگرامی کلیک کنید”] [zee_button size=”lg” type=”danger” icon=”icon-star” url=”https://t.me/payamkutah_com” text=”عضویت در کانال تلگرامی سامانه پیام کوتاه ایران”] [zee_button size=”lg” type=”success” icon=”icon-user” url=”http://www.payamkutah.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/” text=”ثبت نام و دریافت رایگان پنل”]