از طریق فرم زیر میتوانید مبلغ دلخواه ثبت کرده و پرداخت نمائید.

بعد از تکمیل فرم ، برای اتصال به درگاه بانکی بر روی لینک “پرداخت” کلیک نمائید.

اطلاعات پرداخت خود را حتما یادداشت فرمائید

در صورتی که مبلغی برای شارژ پنل واریز کرده اید ، از بخش شارژ حساب پنل ، فیش ثبت نمائید